Výsledky talentových zkoušek – 2. a 3. kolo

Výsledky talentových zkoušek z 2. a 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 zde: Výsledky TZ 2.+3. kolo

Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky, budou pozváni k přijímacímu pohovoru na 22. 6. 2020.

Případné dotazy na: asistentka@umeleckoremeslna.cz, tel. 266 311 751.