Výsledky přijímacího řízení z 1. kola

 

Výsledky přijímacího řízení z 1. kola pro školní rok 2020/2021

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Praha 9, Podkovářská 797/4, zveřejňuje:

Pořadí podle výsledků přijímacího řízení uchazečů přihlášených v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do denní formy vzdělávání:

 

Zveřejněno dne 05. 02. 2020 v Praze

 

Pořadí ID číslo Body Výsledek
1 1514 58 přijat/a
2 1589 57 přijat/a
3 1559 57 přijat/a
4 1583 54 přijat/a
5 1588 54 přijat/a
6 1534 53 přijat/a
7 1422 51 přijat/a
8 1518 51 přijat/a
9 1551 51 přijat/a
10 1587 51 přijat/a
11 1513 51 přijat/a
12 1568 50 přijat/a
13 1576 50 přijat/a
14 1535 50 přijat/a
15 1560 50 přijat/a
16 1522 49 přijat/a
17 1550 48 přijat/a
18 1516 47 přijat/a
19 1562 47 přijat/a
20 1553 47 přijat/a
21 1577 46 přijat/a
22 1527 45 přijat/a
23 1533 45 přijat/a
24 1542 45 přijat/a
25 1569 45 přijat/a
26 1521 44 přijat/a
27 1547 44 přijat/a
28 1570 43 přijat/a
29 1563 41 přijat/a
30 1541 41 přijat/a
31 1517 41 přijat/a
32 1529 41 přijat/a
33 1546 41 přijat/a
34 1602 40 přijat/a
35 1585 40 přijat/a
36 1572 40 přijat/a
37 1523 40 přijat/a
38 1564 40 přijat/a
39 1536 40 přijat/a
40 1552 40 přijat/a
41 1512 40 přijat/a
42 1586 40 přijat/a
43 1520 40 přijat/a
44 1519 40 přijat/a
45 1595 40 přijat/a
46 1582 40 přijat/a
47 1458 40 přijat/a
48 1481 40 přijat/a
49 1554 35 nepřijat/a
50 1598 34 nepřijat/a
51 1544 32 nepřijat/a
52 1584 30 nepřijat/a
53 1515 28 nepřijat/a
54 1579 25 nepřijat/a
55 1578 18 nepřijat/a

 

 

Pořadí ID číslo Body Výsledek
1 1531 87 přijat/a
2 1532 77 přijat/a
3 1549 75 přijat/a

 

Rádi bychom Vás upozornili na povinnost odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. (§ 60g, odst. 6,7 školského zákona).