Výsledky písemné závěrečné zkoušky

Výsledky písemné závěrečné zkoušky budou 3. 6. 2019.