Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky posílejte do 07. 08. 2020 na asistentka@umeleckoremeslna.cz nebo poštou či odevzdejte osobně na sekretariátu školy v každý pracovní den mezi 9 – 13 hod.

Počet volných míst:

Pro denní obory 3leté s výučním listem:

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř – 1 volné místo

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář – 2 volná místa

82-51-H/03 Zlatník a klenotník – 5 volných míst

82-51-H/04 Umělecký keramik  – 5 volných míst

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér  – 3 volná místa

82-51-H/06 Umělecký štukatér – 5 volných míst

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač – 5 volných míst

82-51-H/08 Umělecký sklenář – 5 volných míst

82-51-H/09 Umělecký rytec – 5 volných míst

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

Pro denní obor 4letý s maturitní zkouškou:

82-48-L/01 Starožitník – 10 volných míst

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.