VELKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 11. 3. 2020 od 9.00 do 17.00 hod

Zveme všechny příznivce uměleckořemeslných oborů – žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, kamarády a známé na Velký den otevřených dveří, který se uskuteční v areálu naší školy.

V tento den si můžete vyzkoušet pod dohledem našich mistrů jednoduché úkony, které s daným uměleckořemeslným oborem souvisí:

kováři – kování špičky
vlásenkář – práci vlásenkářky, jednoduché FX efekty
zlatník – drátkování
rytec – práci rýtkem
pozlacovač – ukázka leštění a pokládání plátkových kovů
sklenář – pájení a tiffani technika
starožitník – možnost přinést starožitnost, udělat odhad
štukatér – odlitky ze sádry
keramik – modelování, točení na kruhu
truhlář a řezbář – práce s dlátem

Je možné rovněž přijít také se skupinou žáků, zájemců o studium uměleckořemeslných oborů. V případě zájmu větší skupinky prosím potvrďte e-mailem předpokládaný počet návštěvníků a hodinu návštěvy na email: ruzickova@umeleckoremeslna.cz, příp. mob. 702 165 209.

Těšíme se na Vás.