Testování a prezenční výuka od 24.5. 2021

Důležité informace

Od 24. 5. 2021 je teoretická výuka (praktická výuka již probíhá) na SŠ obnovena v prezenční formě. Řídí se rozvrhem a je povinná. Účast je podmíněná antigenním testováním 1x týdně.

Škola netestuje žáky, kteří přinesou potvrzení:

  • o výsledku negativního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu nesmí být starší 72 hod. (z registrovaného odběrového místa)
  • o prodělání nemoci COVID-19 (potvrzení je platné pokud neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem)
  • o očkován proti COVID-19 (všechny dávky)

Žáci, zaměstnanci i případné návštěvy školy jsou povinni:

  • nosit respirátory ve všech prostorách školy a při všech činnostech s výjimkami konzumace stravy a práce u kovářské výhně
  • při vstupu do školy si desinfikovat ruce
  • dbát na osobní hygienu a udržovat odstup od jiných osob

Harmonogram testování

Testovací dny: 1× týdně (vždy první den školy)

Teoretická výuka

Testovací místnost: učebna 1 (vstup hlavním vchodem)

Žáci dorazí 20 min. před první hodinou dle školního rozvrhu.

Př. 1: pokud má žák 1. hodinu na 9:10 dorazí na testování v 8:50

Př. 2: pokud má žák vyučování třeba až ve středu, dorazí na testování 20 min. před 1. hodinou ve středu

Praktická výuka

Testovací místnost: tělocvična (vstup přes dvůr)

Lichý týden

Třídy U1A, U1B, U1D, U3A, U3B
Dny testování jsou pouze pondělí ve škole!

třídaoborčas příchodučas testování
U1B U1D U3Bkeramik, zlatník*, rytec*, sklenář7:257:30
U1B U1D U3BKovář, pozlacovač, štukatér, truhlář7:457:50
U3AVlásenkář a maskér8:058:10
U1A, U1DVlásenkář a maskér8:258:30

*pouze zlatníci od paní Soukupové jsou testováni ve škole, zlatníci a rytci z SPV a ze Solunky budou testováni na praxích

Sudý týden

Třídy U2A, U2B, U2D
Dny testování jsou pouze pondělí ve škole!

třídaoborčas příchodučas testování
U2B U2DKeramik, pozlacovač, sklenář, štukatér, zlatník*7:257:30
U2B U2DKovář, pasíř, truhlář7:457:50
U2A U2DVlásenkář a maskér8:058:10

*pouze zlatníci od paní Soukupové jsou testováni ve škole, zlatníci z SPV a ze Solunky budou testováni na praxích

Testováni mimo testovací den pondělí

Pokud se žák nebude moct účastnit testování v testovací den tj. v pondělí: Příklad: Žák chyběl v pondělí. V úterý, aby se mohl účastnit prezenčního vzdělávání navštíví školu v 7:30 a po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test.

Veškeré informace a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně testování na školách najdete na webu: https://testovani.edu.cz/

Web obsahuje i speciální kategorie pro rodiče, žáky a studenty, kde jsou k nalezení informace určené speciálně těmto skupinám.

Rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Žáci a studenti: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty