Testování a prezenční výuka na praxi od 3.5. 2021

Důležité informace

Od 26. 4. 2021 je umožněno praktické vyučování bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním!

 1. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 2. Osobní přítomnost je povolena zatím pouze na odborném výcviku, teoretická výuka nadále bude probíhat distanční formou.
 3. Odborný výcvik bude probíhat bez omezení!
 4. Žák nebude vpuštěn na praxi bez potvrzení o negativním výsledku testování, které dostane ve škole nebo na registrovaném odběrovém místě.
 5. Škola používá antigenní testy LepuAntig2 (způsob odběru: z přední části nosu), testování je zdarma.
 6. Testování doma pomocí antigenního testu není povoleno.

Škola netestuje žáky, kteří přinesou potvrzení:

 • o výsledku negativního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu nesmí být starší 48 hod. (z registrovaného odběrového místa)
 • o prodělání nemoci COVID-19 (potvrzení je platné pokud neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem)
 • o očkován proti COVID-19 (všechny dávky)

Žáci, zaměstnanci i případné návštěvy školy jsou povinni:

 • nosit respirátory ve všech prostorách školy a při všech činnostech s výjimkami konzumace stravy a práce u kovářské výhně
 • při vstupu do školy si desinfikovat ruce
 • dbát na osobní hygienu a udržovat odstup od jiných osob

Harmonogram testování

Průběh testování a výjimky, kdy škola žáka nebude testovat znázorňuje Schéma testování.

Testovací dny: pouze pondělí

Lichý týden (26.4.-2.5. 2021, 10.-16.5. 2021 atd.)

Třídy U1A, U1B, U1D, U3A, U3B
Dny testování jsou pouze pondělí ve škole!

třídaoborčas příchodučas testování
U1B U1D U3Bkeramik, zlatník*, rytec*, sklenář7:257:30
U1B U1D U3BKovář, pozlacovač, štukatér, truhlář7:457:50
U3AVlásenkář a maskér8:058:10
U1A, U1DVlásenkář a maskér8:258:30

*pouze zlatníci od paní Soukupové jsou testováni ve škole, zlatníci a rytci z SPV a ze Solunky budou testováni na praxích

Sudý týden (3.-9.5. 2021 atd.)

Třídy U2A, U2B, U2D
Dny testování jsou pouze pondělí ve škole!

třídaoborčas příchodučas testování
U2B U2DKeramik, pozlacovač, sklenář, štukatér, zlatník*7:257:30
U2B U2DKovář, pasíř, truhlář7:457:50
U2A U2DVlásenkář a maskér8:058:10

*pouze zlatníci od paní Soukupové jsou testováni ve škole, zlatníci z SPV a ze Solunky budou testováni na praxích

Starožitníci

Testování bude probíhat vždy v pondělí na praxích ve Velvarech!
Praxe bude probíhat pondělí a úterý v jednom týdnu 1. a 2. ročník a v druhém týdnu 3. a 4. ročník.

třídykdy chodí na praxi
S1A a S2ASudý týden (tj. 19.-20. 4. 2021, …)
S3A a S4ALichý týden (tj. 26.-28. 4. 2021, …)

Testováni mimo testovací den pondělí

Pokud se žák nebude moct účastnit testování v testovací den tj. v pondělí: Příklad: Žák chyběl v pondělí. V úterý, aby se mohl účastnit prezenčního vzdělávání navštíví školu v 7:30 a po příchodu do školy si pod dohledem určené osoby provede test.

Veškeré informace a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně testování na školách najdete na webu: https://testovani.edu.cz/

Web obsahuje i speciální kategorie pro rodiče, žáky a studenty, kde jsou k nalezení informace určené speciálně těmto skupinám.

Rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Žáci a studenti: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty