Šablony Podkovářská II

Šablony Podkovářská II

je spolufinancován Evropskou unií

 

Projekt Šablony Podkovářská II navazuje na úspěšnou realizaci projektu z první výzvy šablon OP VVV. Pokračovat chceme zejména v aktivitách, které se ukázaly pro školu velmi přínosné. V oblasti podpory žáků jsou to šablony školního kariérového poradce a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. V oblasti podpory pedagogů a odborného vzdělávání navazujeme šablonami zapojení odborníka z praxe do výuky a stáží pedagogů u zaměstnavatelů. Pokračovat budeme i v oblasti sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol.  Výběr šablon jsme rozšířili o další vzdělávání pedagogických pracovníků (zahrnuje i navazující DVPP v oblasti inkluze), profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu, koučinku nebo supervize a podporu odborného vzdělávání prostřednictvím koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Nově chceme také realizovat projektové dny mimo školu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které považujeme za prioritní pro další směřování školy a kterými chceme zkvalitnit výuku pro naše žáky. Zaměření projektu koresponduje s naší dlouhodobou snahou o zatraktivnění odborného vzdělávání a podporu uměleckých řemesel.

Realizace projektu je plánována na období 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.