Roušky ve škole od 10. 9. 2020 povinné – nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy

S účinností ode dne 10. září 2020 od 0:00 hod do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hl. města Prahy zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve společných vnitřních prostorech (např. chodby a záchody) budov škol a školských zařízení.

Děkujeme za pochopení.