Umělecký keramik

  • Kód oboru:82-51-H/04
  • Kategorie vzdělání:Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru:Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát:výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů surovin a materiálů v oboru. Žáci se naučí připravovat keramické suroviny a pracovní hmoty, vytvářet a tvarovat na hrnčířském kruhu, sušit a pálit keramické výrobky, připravovat a vyrábět sádrové formy a pomůcky pro výpal, glazovat, engobovat a zdobit keramiku, ovládat pracovní operace se sušící a tepelnou technikou. Naučí se zhotovovat dekorativní a užitné keramické předměty, např.: hrníčky, talíře, mísy, džbány, vázy, sady výrobků. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání umělecký keramik. Zhotovují individuální i sériové uměleckořemeslné výrobky užité a dekorativní keramiky. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

_keramik   IMG_4580keramik