Rekvalifikační studium – výuční list

je každoročně otvíráno pro všechny u nás vyučované umělecké obory:

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Vlásenkář a maskér
 • Umělecký truhlář a řezbář
 • Umělecký štukatér
 • Zlatník a klenotník
 • Umělecký pozlacovač
 • Umělecký keramik
 • Umělecký sklenář
 • Umělecký rytec

Studium je dvouleté, obsahuje minimálně 560 hodin odborné praxe – odborný výcvik pomůžeme zajistit.

PODMÍNKY:

1. Ukončené středoškolské vzdělání
2. Zájem o obor
3. Intenzivní dvouletá práce

A. Za dva roky se zúčastníte šesti sobot plných intenzivních seminářů.
B. K průběžným a závěrečným zkouškám se připravujete samostudiem s pomocí vyučujících při konzultacích.
C. Nemáte status studenta, jelikož to není prezenční forma studia!!!
VÝSLEDEK: Plnohodnotné závěrečné zkoušky + výuční list

Informace o studiu v roce 2020/2021

 • Základní informace zde.
 • Harmonogram výuky zde.