Maturitní zkoušky

1. Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška
  • Cizí jazyk – komplexní zkouška nebo Matematika – didaktický test

 

II. Profilová část maturitní zkoušky – 3 povinné zkoušky:

Obor studia: 82-48-L/01 Starožitník

  • Užité umění – ústní zkouška
  • Dějiny umění – ústní zkouška
  • Techniky uměleckých řemesel – ústní zkouška

 

Obor studia: 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

  • Výtvarná výchova – ústní zkouška a praktická zkouška
  • Dějiny umění – ústní zkouška
  • Techniky uměleckých řemesel – zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

 

Pokyny k maturitní zkoušce 2019/2020

 

2. Termíny MZ jaro 2020

do 2. prosince – odevzdání přihlášek k maturitě
do 31. března – odevzdání seznamu literatury
8. 4. 2020 ČJ – Písemná práce
30. 4. 2020 CJ – Písemná práce
4. 5. 2020 – Didaktický test AJ
5. 5. 2020 – Didaktický test ČJ
25. – 28. 5. 2020 – Ústní maturitní zkoušky (N2A, S4A)

 

2. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník