Maturitní zkoušky

1. Zkušební předměty

I. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška
  • Cizí jazyk – komplexní zkouška nebo Matematika – didaktický test

II. Profilová část maturitní zkoušky – 3 povinné zkoušky:

Obor studia: 82-48-L/01 Starožitník

  • Užité umění – ústní zkouška
  • Dějiny umění – ústní zkouška
  • Techniky uměleckých řemesel – ústní zkouška

Obor studia: 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

  • Výtvarná výchova – ústní zkouška a praktická zkouška
  • Dějiny umění – ústní zkouška
  • Techniky uměleckých řemesel – zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Pokyny k maturitní zkoušce 2019/2020              

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z TECHNIK PRO ŽÁKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

ZDE: Požadavky maturitní práce z předmětu Techniky – nástavbové studium

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE OBORU STAROŽITNÍK

ZDE: Podmínky maturitní práce starožitník

2. Otázky na maturitu

Český jazyk – povinná četba

Nástavbové studium 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

82-48-L/01 Starožitník