Příznivci školy a řemesla, zájemci o truhlařinu, restaurátorství a starožitnosti

náš bývalý žák L. Dvořák, zkušený restaurátor nejen v oboru truhlář a řezbář, bude mít na naší škole 15. prosince (v 11 hod) přednášku na téma Živočišná lepidla (kostní, kožní, kasei-nová, krevní albuminová lepidla) a jejich modifikace na tzv. nerozpustné, galalit, restaurování atd.

Jste srdečně zváni.