Kdy zaslat přihlášku

Přihlášky na tříleté uměleckořemeslné obory a čtyřletý maturitní obor starožitník je třeba do školy doručit (osobně, poštou, vhozením do schránky u vchodu do školy) do 30. 11. 2022.

Přihlášky na dvouletý maturitní obor Umělecké řemeslné práce je třeba do školy doručit (osobně, poštou, vhozením do schránky u vchodu do školy) do 15. 03. 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Jak vyplnit přihlášku a formuláře ke stažení zde

Dny otevřených dveří

Termíny dnu otevřených dveří naleznete zde.

Školné

Informace o školném a placení školného naleznete zde.