Přijímací řízení – náhradní termíny

Talentová zkouška se uskuteční ve středu 10. 6. 2020. Budou Vám e-mailem zaslány pozvánky, kde najdete termíny i všechno, co máte mít s sebou.

Talentová část bude pak vyhodnocena a na webových stránkách zveřejníme, zda jste uspěli.

Následně ty úspěšné uchazeče pozveme na pohovor – jeho předpokládaný termín je 22. 6. 2020.