Přihlášky ke studiu: termín do 30. listopadu 2020

Přihlášky ke studiu pro hlavní kolo talentových zkoušek je nutné podat na předepsaném tiskopise nejpozději do 30. listopadu 2020.

Co vyplnit na přihlášce:

Žáci ZŠ

• Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku (uchazeč i zákonný zástupce)

• Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání

• Vyplňte prospěch ze 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře

• Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny

• Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Starší žáci

• Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku

• Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání

• Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy

• Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny

• Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Přihlášky můžete doručit následujícími způsoby:

  • poslat poštou na adresu školy: Podkovářská 797/4, Praha 9, 190 00
  • vhodit do poštovní schránky umístěné na budově školy
  • osobně doručit do sekretariátu školy v úředních hodinách po předchozí tel. domluvě, tel. 266 311 751
  • pokud to situace jinak neumožňuje, čitelně naskenovat (nafotit) a poslat e-mailem na: asistentka@umeleckoremeslna.cz a originál doručit okamžitě, jak to bude možné