PŘIHLÁŠKA KE STUDIU do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (tříleté obory a obor starožitník)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – Nástavbové studium (Umělecké řemeslné práce)

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ – REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM uměleckořemeslných oborů

 

Jak vyplnit přihlášku a co je potřeba dodat

Žáci ZŠ

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku (uchazeč i zástupce)
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Vyplňte prospěch z 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků) 

Starší žáci

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků) 

Pro nástavbové studium a absolventy středních a vysokých škol

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Kopii výučního listu (pokud nebyl výuční list získán na naší škole)
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
 6. U cizinců – nutnost doložit potvrzující oprávněnost pobytu cizince (mimo občany EU a jejich rodinných příslušníků)

Rekvalifikační studium

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Kopii vysvědčení ze střední školy