Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu ke stažení

PŘIHLÁŠKA KE  STUDIU do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (Starožitník, tříleté obory s výučním listem)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – Nástavbové studium

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ – REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM uměleckořemeslných oborů

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek-2017-18

 

Jak vyplnit přihlášku a co je potřeba dodat

 

Žáci ZŠ

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku (uchazeč i zástupce)
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Vyplňte prospěch z 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Starší žáci

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Pro nástavbové studium a absolventy středních a vysokých škol

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Ověřenou kopii výučního listu (pokud nebyl výuční list získán na naší škole)
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Rekvalifikační studium

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Ověřenou kopii vysvědčení ze střední školy