Zákonným zástupcům uchazečů a zletilým uchazečům byly v minulém týdnu rozeslány doporučeně poštou  pozvánky k talentové zkoušce.

Pokud Vám pozvánka dosud nebyla doručena a nemáte ji nevyzvednutou na poště, kontaktujte sekretariát školy na tel. 266 311 751 nebo na email asistentka@umeleckoremeslna.cz.