Poznáváme okolí školy

Několik teplých dubnových dnů využili žáci nižších ročníků oboru Starožitník ke kresebné práci v pěkně upraveném okolí naší školy. Zobrazování přírodnin, materiálů a nácvik perspektivy tak nabývá jiných rozměrů.