Přejeme všem žákům, učitelům a rodičům krásné vánoční svátky a zdraví a štěstí do roku 2023.