Odborné přednášky, semináře

Šablony – odborná přednáška

pro truhláře, řezbáře, starožitníky i zájemce z jiných oborů

Ve středu 7. 11. 2019 9:00 – 15:00

Restaurátor Luděk Dvořák seznámí zájemce formou prezentace s přípravnými pracemi a zpracováním nutné technické dokumentace při velkých i menších restaurátorských aktivitách ve své praxi. Zájemci poznají nutnost dendrochronologického průzkumu a názorný postup restaurování. Přednášející probere důležitost fotodokumentace při restaurování a při přípravě předprojektové či projektové dokumentace na jednotlivých příkladech.