Odborné přednášky, semináře

Šablony – odborná přednáška

Seminář pro keramiky

Zveme Vás v rámci šablon na seminář restaurátorky Sylvy Antony Čekalové – Restaurování kachlových kamen. Zváni jsou nejen umělečtí keramici, ale i žáci z ostatních oborů.

Uskuteční se

30. 1. od 8,30 – 14,30 učebna 1

6. 2. od 8,30 do 14,30 učebna 1