Zájezd do Pasova

Dne 15. 12. 2015 jsme se zúčastnili zájezdu do Pasova. Hlavním cílem byla návštěva muzea skla. V průběhu jízdy nám poskytovaly informace pan Ing. Tišer a pan doktor Vlk, zejména o Vimperku, Zlaté stezce a Pasově.

V samotném Pasově nám podal o jednotlivých památkách informace pan Vlk. Muzeum skla Passau disponuje největší sbírkou českého skla na světě. Podává přehled sklářské výroby od 18. do poloviny 20. století. Mezi číšemi, sklenicemi a celými servisy najdete jak baroko, tak rokoko, empír i art deco. Sbírkami provázel žáky opět pan Vlk.

Dále jsme po ostrohu mezi řekami Dunaj a Inn šli k dómu svatého Štěpána, kde se mimo jiné nacházejí největší varhany na světě. Staré město je lemované kupeckými domy, dnes skvostně opravenými, a to i přesto, že se tudy v roce 2013 prohnala druhá největší povodeň v dějinách města.

Pasov je i urbanisticky velmi pozoruhodně řešen. Když se postavíte na výběžek mezi Dunaj a Inn, z jedné strany je starobylý hrad, z druhé chrám Mariahilf.

Na závěr si mohli žáci užít atmosféry vánočních trhů a úzkých uliček města.

V 16 hodin jsme se vraceli zpět do Prahy, ředitel Radek Coufal poděkoval jak žákům za vstřícné chování, tak panu Vlkovi za učený výklad o historii a umění.

Další podobný výlet se bude konat na jaře 2016 do některého z blízkých německých měst a muzeí.

Zájezd se nám líbil a děkujeme za jeho uskutečnění.

Marie Tintěrová, Petr Bahník, Luboš Frýba

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána