Exkurze do ČNB

 

 

Exkurze do České národní banky (ČNB)

Dne 16. 2. 2016 jsme uskutečnili exkurzi do ČNB, Na příkopě 864/28, 11000 Praha, Nové Město. Architektem této budovy byl František Roith (1876-1942), představitel tzv. oficiální pražské architektury v monumentálně akademickém duchu. Před vlastním vstupem do budovy naše pozornost směřovala vzhůru na ČNB, kde se nachází impozantní sousoší Světlonoše a Lva, patronů ČNB, od sochaře Antonína Poppa (1850-1915).

Světlonoš (v literatuře spíše génius) je moudrý a prozřetelný. S pochodní v ruce dohlíží na finanční trh a pečuje o cenovou stabilitu, tedy o udržení nízké a stabilní inflace, což přispívá k ekonomické prosperitě a výkonnosti českého hospodářství.

Lev je spíše uznáván jako král zvířat, reprezentant síly a majestátu. Ve službách ČNB hrdě střeží českou korunu, symbol její fyzické ochrany. Bojuje proti padělání bankovek hlavně ochrannými prvky. Pod jeho patronát dále náleží přeprava peněz obrněnými vozidly nebo jejich bezpečné uchování v trezorech.

Centrální bankovnictví bylo vždy pevně spjato s vývojem politické a hospodářské situace v naší zemi. Zánik Rakouska-Uherska vedlo k měnové odluce a byl založen Bankovní úřad ministerstva financí (1919-1926), jehož úkolem bylo připravit vznik samostatné centrální banky-Národní banky Československé (1926-1939). Po obsazení zbytku českých zemí nacistickým Německem musela Národní banka Československá přijmout název Národní banka pro Čechy a Moravu (1939-1945). Po druhé světové válce byly obě cedulové banky Národní banka pro Čechy a Moravu a Slovenská národní banka sloučeny v Národní banku Československou (1945-1950). V roce 1950 byly sloučeny čtyři samostatné finanční ústavy: Národní banka Československá, Slovenská Tatrabanka, Živnostenská banka a Poštovní spořitelna a vznikla Státní banka československá (1950-1989). Po pádu komunistického režimu byl zaveden tzv. dvoustupňový bankovní systém-Státní banka československá-centrální banka (1990-1992) a síť komerčních bank. Vznik samostatných republik musel být doprovázen i vznikem jejich centrálních bank. V ČR vznikla Česká národní banka (ČNB) a na Slovensku vznikla Národní banka Slovenska (NBS). Obě banky působí od roku 1993 doposud.

ČNB je ústřední bankou ČR, má dohled nad finančním trhem, určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh, platební styk. Banka provádí ekonomický výzkum zaměřený na měnovou politiku, makroekonomické modelování, finanční stabilitu, reálný sektor a fiskální politiku. Ústavou je deklarována jako maximálně nezávislá na politickém vlivu, jde o plně nezávislou instituci. ČNB je zároveň součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů.

Navštívili jsme expozici ,,Lidé a peníze“ v prostorách bývalého trezoru ČNB. Expozice nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Pro návštěvníky jsou připraveny audiovizuální programy ve vstupním kinosále, 65 vitrín s unikátními exponáty a platidly, padělky a ukázky ochrany peněz, interaktivní dotykové obrazovky, rozsáhlé informace v multimediálních počítačích a mnoho dalších zajímavostí. Úvodní dva videopořady jsou v českém nebo anglickém jazyce. Pro turisty, ale i další zájemce, je připraveno pamětní razítko Expozice ČNB. Návštěvníci po dohodě s průvodcem mohou v závěru prohlídky shlédnout některý z jedenácti doplňkových videopořadů, např. Nakládání s hotovostí v ČNB, „5 000 korun českých,“, ,,ČNB a EU“ atd.

Exkurze do ČNB byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků, rozšířili si tak své vědomosti z ekonomiky, zejména v oblasti financí. Chceme touto cestou poděkovat panu řediteli Mgr. Radku Coufalovi za uskutečnění této akce.

Jana Masaříková, Karolína Pokorná, Filip Sedlák

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána