Chodovská tvrz

S chutí a zápalem

I tak se dá popsat účast žáků školy na vánočních trzích v Chodovské tvrzi v Praze 4. V tomto malebném a starobylém prostředí a v adventním čase prezentuje škola práci uměleckých kovářů – i jedné kovářky – spolu s kovanými a keramickými výrobky žáků vůbec poprvé. Práce u kovadlin přilákala pozornost návštěvníků, pro které byl připraven také bohatý doprovodný program. Kromě soutěží pro nejmenší diváky, byly slyšet vánoční koledy, uskutečnil se podvečerní koncert a divadlo.

V úvodu zmiňovaný nepředstíraný zájem žáků o aktivní účast na akci dokládá přitažlivost studia uměleckých řemesel i dobrý přístup a kvalitu odborné přípravy. Z tohoto úhlu pohledu se pak jeví pro školu organizačně náročná i poměrně nákladná akce jako velmi přínosná. Tímto zároveň děkujeme pořadatelům trhů za vstřícný přístup a možnost prezentace naší školy.

Žáci u výhní a kovadlin, ve stáncích pak jejich výrobky, budou k vidění ještě od pátku do neděle 18. až 20. prosince od 14 do 20 hodin.

více info na www.chodovskatvrz.cz

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána