Modelování

Oblíbenou součástí výtvarné přípravy žáků uměleckořemeslných oborů i maturitního studia oboru Starožitník je kromě kresby a malby též modelování. Žáci tak pod vedením Jitky Panenkové získávají cit pro další materiál, učí se pozorovat a pečlivě zpracovávat viděnou realitu či  tvoří z představy na dané téma.