Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Školu už počtvrté na Libeňské pouti v Praze 8 reprezentovali kováři, keramici, vlásenkáři a sklenáři. Děkujeme všem účastníkům i dozorům za předvedení svých řemesel.