Konzultace koncových tříd od 11. 5. 2020 – sudý i lichý týden

ROZPIS NAJDETE ZDE: Konzultace 11. 5. – 31. 5. 2020 – závěrečné ročníky

PRAVIDLA:

1. Vytiskněte si, vyplňte a podepište přiložené čestné prohlášení. PROHLÁŠENÍ NAJDETE ZDE: Covid19_čestné_prohlášení

V čitelné příloze jej pošlete do 7. 5. na mail info@umeleckoremeslna.cz!

2. Dostavte se dle rozpisu před 9. hodinou. Mějte s sebou 2 roušky na den a sáček na odložení použité roušky.

3. Ve třídě bude jen do 15 osob, dodržujte rozestupy 2 metry, v každé lavici sedí 1 student.

4. Přestávky, WC a svačinu si domlouváte s vyučujícím.

5. Funguje denně i školní jídelna, ale se zvýšenými hygienickými opatřeními (svačina, oběd).

6. Neshlukujte se.

7. Desinfekce a ubrousky jsou zajištěné ve všech třídách i na WC – umývejte si ruce po každém bloku.

8. Denně bude prováděn úklid, čištění povrchů.

9. Při podezření na zdravotní obtíže ihned nahlaste vyučujícímu.

10. Absenci hlaste dopředu třídnímu učiteli.

11. Denně ve škole podepíšete docházku.

V případě dotazů a nesrovnalostí pište na info@umeleckoremeslna.cz.

Děkujeme za pochopení.