INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY DO 10. LEDNA

Teoretická a praktická výuka bude probíhat distančním způsobem do 10. ledna 2021!

Organizace výuky bude probíhat dle stejného modelu jako tomu bylo v roce 2020. Více informací na Organizace distanční výuky.

Organizace pro první týden školy od 4. 1. 2021:

U1A,B,D a U3A,B – praxe

U2A,B,D a S1,2,3,4A a N1,2A – teorie

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Talentové zkoušky proběhnou dle stanovených termínů za zvýšených hygienických opatření.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.