Přihlášky na uměleckořemeslné obory a obor starožitník do 30.11. 2021

Přihlášky k talentové zkoušce na uměleckořemeslné obory a obor starožitník je třeba do školy doručit (osobně, poštou, vhozením do schránky u vchodu do školy) do 30. 11. 2021.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky

Dny otevřených dveří

Je možné se objednat na den otevřených dveří 16. 11. – probíhá mimořádně mezi 9. – 17. hodinou (na mail ruzickova@umeleckoremeslna.cz).