Hodnocení  talentových zkoušek 1. kolo (3.1. – 5.1.2018)

Hodnocení  talentových zkoušek 1. kolo (3.1. – 5.1.2018)
identif. číslo obor Písmo *) Ornament*) Barva *) Kresba *) Domácí  *) práce celkem rozhodnutí
581. Ker 8 10 8 8 4 38 uspěl
583. Kov 8 8 3 8 4 31 uspěl
584. Kov 8 10 10 10 4 42 uspěl
599. Kov 9 5 8 4 2 28 neuspěl
600. Kov 8 9 8 9 3 37 uspěl
601. Kov 7 8 7 5 3 30 uspěl
602. Kov 6 8 9 8 4 33 uspěl
603. Kov 6 10 7 5 3 31 uspěl
590. Kov 10 10 9 5 4 38 uspěl
571. Poz 7 8 5 8 3 31 uspěl
605. Poz 4 8 10 4 4 30 uspěl
565. Sk 7 10 8 3 3 31 uspěl
585. St 9 8 8 6 3 34 uspěl
586. St 7 8 8 5 4 32 uspěl
587. St 10 6 8 3 3 30 uspěl
582. Št 8 9 4 7 3 31 uspěl
566. Tr 7 8 10 5 2 32 uspěl
568. Tr 5 8 8 0 0 21 neuspěl
569. Tr 6 8 9 9 4 36 uspěl
570. Tr 5 9 10 7 4 35 uspěl
588. Tr 9 8 6 8 2 33 uspěl
567. Tr 7 9 10 6 0 32 uspěl
577. VM 6 10 5 8 5 34 uspěl
578. VM 7 8 10 5 4 34 uspěl
579. VM 5 7 6 7 5 30 uspěl
580. VM 4 9 8 5 5 31 uspěl
637. VM 5 8 8 7 5 33 uspěl
592. VM 7 10 10 5 5 37 uspěl
593. VM 5 9 7 8 4 33 uspěl
594. VM 4 0 8 5 3 20 neuspěl
638. VM 8 10 5 5 2 30 uspěl
596. VM 9 9 5 9 3 35 uspěl
598. VM 8 10 9 5 2 34 uspěl
623. VM 8 8 10 2 2 30 uspěl
606. VM 9 9 8 6 2 34 uspěl
608. VM 9 10 10 9 5 43 uspěl
610. VM 7 9 6 5 3 30 uspěl
611. VM 8 8 9 2 3 30 uspěl
612. VM 8 5 10 4 4 31 uspěl
613. VM 9 5 8 9 2 33 uspěl
614. VM 9 9 7 9 2 36 uspěl
615. VM 8 8 7 5 2 30 uspěl
616. VM 9 8 10 3 5 35 uspěl
617. VM 9 5 8 7 3 32 uspěl
618. VM 9 10 9 9 2 39 uspěl
619. VM 9 9 7 6 3 34 uspěl
620. VM 10 9 5 8 2 34 uspěl
595. VM 6 10 8 5 2 31 uspěl
609. VM/Št 7 0 9 0 3 19 neuspěl
575. Zl 8 8 10 9 5 40 uspěl
572. Zl 7 9 10 9 4 39 uspěl
573. Zl 7 9 7 7 3 33 uspěl
574. Zl 8 10 5 9 4 36 uspěl
576. Zl 2 7 2 4 2 17 neuspěl
604. ZL 5 5 8 3 3 24 neuspěl