Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Dne 6. února 2020 jsme se se studenty oborů Umělecký rytec a Umělecký zlatník a klenotník vydali na exkurzi do Kutné Hory.

Naše první kroky směřovaly do unikátní Santiniho katedrály zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu Křtiteli. Stavba je jedním z hlavních skvostů barokní gotiky v Česku. Kromě originálních architektonických prvků jsme obdivovali také zde uloženou Sedleckou monstranci, která je pravděpodobně nejstarší dochovanou gotickou monstrancí na světě. Tuto precizní práci ocenili hlavně studenti oboru Zlatník a klenotník.

Jen necelý půlkilometr od katedrály se nachází starobylá kostnice. Kaple je rovněž dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a její výzdoba je tvořena lidskými ostatky. To vyvolalo u studentů rozporuplné pocity a otevřelo zajímavou diskusi nad tímto dílem.

Naše cesta pokračovala do centra města. Tudy jsme došli procházkou kolem gotické kamenné kašny, podél jezuitské koleje a skrz „alej“ barokních soch až k místnímu skvostu, k chrámu svaté Barbory. Budova je uchvacující nejen díky své velikosti. Interiér skrývá nádherné klenby, unikátní fresky ve Smíškovské kapli, a také neobvyklé vitráže z období secese.

Vrcholem a hlavním cílem exkurze byl Vlašský dvůr. Tam jsme absolvovali prohlídku s průvodcem. Součástí výkladu byla i ukázka ražby pražských grošů.

Lenka Kabátová a Mgr. Jana Slavíková, DiS.