Doplnění klasifikace a opravné zkoušky

Žáci posledního ročníků (U3A, U3B, N2A, S4A):

K závěrečné zkoušce jde žák, který ve třetím ročníku prospěl v I. pololetí!

Žáci, kteří mají v I. pololetí:

nedostatečně (5) mohou požádat zástupce ředitele o komisionální přezkoušeni. Žádost je nutno poslat e-mailem na adresu cermak@umeleckoremeslna.cz do 28. 2. 2020. Do žádosti
uveďte, že ŽÁDÁTE O PŘEZKOUŠENÍ, z jakého předmětu, dále své jméno a příjmení, třídu.

nehodnocen (N) – žák si domluví termín doplnění klasifikace s vyučujícím do 31. 3. 2021, jinak nebude připuštěn k závěrečným zkouškám!

Žáci nezávěrečných ročníků (mimo U3A, U3B, N2A, S4A) hodnoceni v 1. pololetí známkou:

nedostatečně (5) – známka nedostatečně se neopravuje v 1. pololetí

nehodnocen (N) – žák si domluví termín doplnění klasifikace s vyučujícím do 31. 3. 2021