DIVADLO ABC – EVŽEN ONĚGIN, 14. 2. 2020 v 10.00 hod

Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle znovu ožívá na prknech Divadla ABC v dynamické režii Pavla Kheka.

Příběh nenaplněné lásky petrohradského šviháka a venkovské dívky je básnickou sondou do lidské duše. Absence smyslu bytí, absence jakéhokoli životního cíle žene mladého muže z  místa na místo, nedává mu nikde klid, vede ho k  pocitu, že svět je místo nudné a život je hra předem prohraná. K  tomu, aby pochopil, že zoufalství neleží vně, ale pramení z jeho vlastní duše, musí zradit přátelství, zmařit lidský život, ztratit skutečnou lásku a dohnat sebe sama až k branám pekel.

Z  ruchu Petrohradu uniká Oněgin před intrikami a společenskou přetvářkou na venkov, kde chce najít novou životní inspiraci. Jako většina městských lidí je však překvapen, a to dost nemile. Stěží na vesnici nachází jediného přítele, mladého básníka, a díky němu jedinou společnost, která se nabízí v domě Lariných. Oněgin však i sem vnese lehkomyslné manýry zlaté mládeže, proti nimž je venkovská společnost pramálo imunní, a vše se tak vyhrotí v  katastrofu.