Organizace distanční výuky

Organizace teoretické výuky

V pondělí bude probíhat výuka asynchronním způsobem tj. učitelé neprofilových předmětů budou zadávat úkoly přes aplikaci Bakaláři (komens).

Od úterý do pátku (především středa až pátek) bude probíhat výuka synchronně (videohovorem) dle rozvrhu na Bakalářích.

Připojení k videohovoru:

Pozvánka k připojení přijde žákovi vždy do Bakalářů jeden až dva dny dopředu (modul komens). Tam bude odkaz na připojení se přes aplikaci Microsoft Teams. Připojení z PC je možné bez stažení aplikace. Pokud se někdo bude chtít připojit přes mobilní telefon, tak je nutno stáhnout si aplikaci Teams. Podrobný návod viz. výše!!!

Pokud se žák nebo zákonný zástupce nemůže přihlásit na Bakaláře (zapomněl heslo nebo přihlašovací jméno), zde je návod na obnovení hesla:

V případě technických problémů kontaktujte školu na čísle 266311751 nebo 774749632 v době 8:00 – 15:00.

Upozornění: Dle novely č. 349/2020 sb. je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.

Dále při synchronní výuce je neúčast na videohovoru brána jako absence ve vyučovací hodině! (tudíž je nutno tuto absenci omluvit standardním způsobem podle pravidel školního řádu)

Pro žáka, který nemůže využívat systém Bakaláři, platí následující:

1. kontaktuje vedení školy a řekne pádný důvod nemožnosti komunikovat před systém Bakaláři
2. vedení školy rozhodne o termínu a způsobu předání učebních materiálů ve škole i o termínu splnění a odevzdání úkolů. Žák nebo zákonný zástupce si je může vyzvednout vždy každý pátek od 13:00 – 14:00.