Vyhlášení 2. kola talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení (talentové zkoušky) na 18. 3. 2020

Přihlášky zasílejte na adresu školy nebo přineste v úředních hodinách do sekretariátu nejpozději do 14. 2. 2020 do 13.00 hod.

Volná místa:

Starožitník – 8 volných míst

Umělecký pozlacovač – 5 volných míst

Umělecký štukatér – 5 volných míst

Umělecký sklenář – 3 volná místa

Umělecký rytec – 2 volná místa

Umělecký keramik – 4 volná místa

Umělecký truhlář a řezbář – 3 volná místa

Zlatník a klenotník – 3 volná místa

Umělecký kovář a zámečník, pasíř – 2 volná místa

Vlásenkář a maskér – 5 volných míst